ciche myśli

190 tekstów – auto­rem jest ciche myśli.

Łzy szczęścia - to naj­piękniej­sze słowa,
ja­kie pot­ra­fi wy­powie­dzieć serce.
...kocham je w Twoich oczach.

Zap­raszam na: gracjaa.manifo.com 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 sierpnia 2017, 22:05

Gdy praw­dzi­wa miłość i wiara kieru­je tobą
- udźwig­niesz krzyż we wszys­tkim, co niesie życie.

Niech się wszys­tkie ser­ca miłością podzielą,
Wiel­ka­nocną pieśnią, cu­dem i nadzieją.
Życzę Wam pięknych i ra­dos­nych Świąt.

gracjaa.manifo.com 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 kwietnia 2015, 12:22

****

Z całą pew­nością nie będzie to wier­sz. Proszę o za­poz­na­nie się z po­niższy­mi faktami.

Wczo­raj­sze noc­ne sms-y, ko­goś z was, które dos­ta­wałam za­raz po ko­men­tarzach wit­ki ( po ujaw­nieniu się, wiem, że to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 kwietnia 2013, 22:00

...w kolejce po miłość

już te­raz wiesz

że i tak jes­teśmy
zda­ni na sza­leństwa ze­gara
w al­ko­wie wiosny
krzyżując na przekór Ty i ja 

to właśnie tam
bo­symi us­ta­mi na trawie
będziesz mnie szep­tał

każdą chwilą
w ra­mionach uśmiechu
mie­szając ko­lory oczu i nieba
aż niena­gan­nie będę w To­bie
początkiem bez końca

wte­dy na­wet czas sta­nie w ko­lej­ce
po miłość 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 16 marca 2013, 23:40

...tête-à-tête z aniołem

zi­ma opa­da z ka­len­darza
wspom­nieniem oszro­nionych ust

a te­raz…
wiosną plączą się dłonie
by wy­pełnić sobą chwi­le dotykane

i doj­rzałym słowem
pat­rzysz każde­go dnia
zwilżając us­ta nienasyceniem

a gdy noc opa­da na biodra
układasz ich niez­wykłą przyszłość
aż anioł nies­nu zat­rze­pocze skrzydłami

w teat­rze naszych ciał 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 9 marca 2013, 18:18

Gdy cisza brzmi bi­ciem Two­jego ser­ca... do­tykam chwil zaczarowanych.
Niecier­pli­we us­ta na­bierają imienia... i od­dycham... wszys­tki­mi zmysłami. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 15 lutego 2013, 19:52

...mój świat jest nagi [...]

mój świat jest nagi
gdy Ciebie nie ma... pus­ty jest dom
i żal mi każdej chwili
gdy krad­nie ją bez­li­tos­ny czas
a us­ta niemą prośbą o do­tyk... drżą

jes­teś wszys­tkim co mam...

więc otul mnie pie­szczotą ciepła
do­tykiem zechciej zniewo­lić noc
aż po­toczą się łzy szczęścia

wte­dy wto­pię się w Twój oddech
i zat­rzy­mam czas... 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 11 lutego 2013, 21:43

Tyl­ko ci kradną słowa bez umiaru, co do pi­sa­nia nie mają daru. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 10 lutego 2013, 20:09

...w moim domu

jak nikt
lu­bisz niedorzeczności
a prze­cież cała z nich jes­tem

to w Twoich dłoniach
pięknieję z dnia na dzień
choć no­ce całe z wygłod­niałych ust

ale z wielu ulot­nych chwil
ta jed­na nig­dy się nie kończy

gdy kochasz…
i pro­wadzisz na ścieżkę spo­koj­ne­go snu
gdzie do­mem… jest Two­je dob­re serce


z szuflady* 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 5 lutego 2013, 22:06

...przed świtem

wciąż wra­cam tam
gdzie nas zet­knął los
choć światła swo­je daw­no pogasił
i czuję przej­mujący dreszcz
po­zos­ta­wiony na us­tach
i pos­mak dwóch słów…ostatnich

wryły się w pa­mięć
roz­ko­jarze­niem uroczym
te­raz sze­leszczą miarowo
między dłonią a do­tykiem

gdy układa­my chmu­ry do snu
na­dając szy­ku nocy
od dwóch słów do spełnienia

przed świtem…


z szuflady* 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 31 stycznia 2013, 00:27
ciche myśli

☸ڿڰۣ------- Jestem szeptem swoich cichych myśli z marzeń moich życie swe chcę wyśnić... ☸ڿڰۣ------- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 sierpnia 2017, 19:39ciche myśli sko­men­to­wał tek­st Łzy szczęścia - to [...]

13 sierpnia 2017, 14:50wdech sko­men­to­wał tek­st Łzy szczęścia - to [...]

8 sierpnia 2017, 22:27Cris sko­men­to­wał tek­st Łzy szczęścia - to [...]

4 maja 2017, 14:31ciche myśli sko­men­to­wał tek­st życia wian­ki

15 marca 2017, 19:07ciche myśli sko­men­to­wał tek­st **********************************

3 września 2015, 16:42ciche myśli sko­men­to­wał tek­st nieprzemakalny

3 września 2015, 16:40ciche myśli sko­men­to­wał tek­st gdy uśmie­chem, prze­ni­kasz w [...]

7 kwietnia 2015, 20:31mill sko­men­to­wał tek­st Gdy praw­dzi­wa miłość i [...]

7 kwietnia 2015, 12:01ciche myśli sko­men­to­wał tek­st niemożliwe rzeczy

7 kwietnia 2015, 11:28ciche myśli sko­men­to­wał tek­st Gdy praw­dzi­wa miłość i [...]